วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2550

ความรู้มีอยู่มากมาย เพียงแต่เราต้องค้นหามันให้พบ

คนเราเกิดมาต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับ ตามความคิดเห็นของผม ไม่ว่า คุณจะมีโอกาสได้เรียน หรือไม่ เรียนสูง หรือ เรียน แค่ระดับพื้นฐาน ขอให้เราสนใจศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต
อยากเรียนรู้ อยากหาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับชีวิต ชีวิตจะมีความสุข เพิ่มขึ้น ทุกวัน เห็นด้วยไหมครับ